Ankara Seymen Ocağı Derneği


1995 yılında
Başkanımız ve Seymenbaşımız Necmettin PALACI tarafından
" Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği " adında kurulan derneğimiz, isim değişikliği ile

" Ankara Seymen Ocağı Derneği "

adını almıştır.

 

 

Derneklerin kuşaklar arasında bir kültür taşıyıcısı olarak toplumumuzda seçkin bir yeri vardır. Bu konuda büyük bir eksiği olan Başkent Ankara' da bu eksikliği gidermek amacıyla olarak kurulan Ankara Seğmen Ocağı Derneği   faaliyetine başlamıştır. Derneğimiz Ankara Kültürü 'ne ve Seğmenlik geleneğine sahip çıkmak, unutulmaya yüz tutmuş kültürel hazinesini yeniden canlandırma ve bu vesile ile Ankaralıları bir araya getirip kaynaştırma ve üretime yöneltmek başlıca amacımızdır.

Seğmenlik Nedir

SEĞMENLİK GELENEĞİ

Kültür değerlerimizin bir parçası olan "Seğmenlik Geleneği" Oğuz Türkleri' nin Ankara ve çevresine yerleşmesinden bu yana sürdürdükleri örf, adet, gelenek, göreneklerin ve onları koruyup geliştirmek çabalarının tümünü kapsar. Efe ve Seğmen kavramlarının Ankara Kültürü içinde birbirinden farklı ve tamamlayıcı anlamı ve önemi vardır.

Mert, cesur, kahraman ve cengaver kişi anlamına gelen Efelik olgusu bireysel bir kategori içerir.Seğmen Alayı ise 9 Efenin bir araya gelmesi ile oluşan gruptur. Seğmenlik Ankara Kültürü ' nde son derece saygın bir mertebedir. Seğmenlikte EDEB (ELİNE BELİNE DİLİNE sahip olmak) çok önemli bir olgudur. Eski Ankara' da ebeveynler yetişme çağındaki erkek evlatlarını Efe terbiyesi almaları için Efelere teslim ederlerdi. Onlar bu delikanlıların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlarlardı. Büyüklerine saygı duyan, küçüklerine sevgi gösteren, yaşıtları ile sağlam ilişkiler kurabilen bireyler olarak yeştişmeleri için onlara ömek olurlardı.

Herkes efe olamaz. Herkes Seğmenlik töresini layıkıyla yaşatamaz. Seğmenlik töresini yaşatmak için, seğmen olmak için öncelikle terbiyeli, oturup kalkmasını bilen, o terbiyeyi alabilmiş kimseler seğmen andı içerek bu mertebeye kavuşurlar. Seğmenlik bir folklor ekibi değildir. Seğmenlik bir gelenektir, bir töredir.


Zaman içinde Efe grubunda kendini en fazla sevdiren ve saygı uyandıran Efeler "Seğmen Başı" seçilirdi. Bu kişi diğer Efeleri yönlendirirdi. Efelerden kurulu Seğmen Alayı "Kızılca Günler" denilen felaket günlerinde ya da yeni kurulacak devlet hazırlığında bir araya gelir, devleti kurup reisini belirlerdi.

Bu yazılanlar çerçevesinde seğmenlerin veya efelerin düğünlerde oynamaları düşünülemez. Seğmen düğünde oynamaz. Ancak bir efenin düğünü olduğunda o efenin düğününü seğmenler yapar.

 

Seğmen Andı

SEĞMEN ANDI


(Seğmen başı) (1)
Ey yiğidim gönül ettin Seğmenliğe soyundun
Oğuz boylum sabır ettin
Söz dinledin yoğruldun
Yiğit soylum yerini bildin Boyun büktün doğruldun
Atan sana mihmardır
Sen ona layık ol seğmenim

(Seğmen başı) (2)
Hakkı bil ki haklı ol ki
Hak sana yoldaş olsun
Zalimler korksun bakışından
Mazlumlar sana gardaş olsun
Sır tutmayı iyi bil
Herkes sana sırdaş olsun
Ardın sıra gelenlere
Sen örnek ol seğmenim

(Seğmen başı) (3)
Dost yoluna baş koyanlar Büyür Büyür baş olur
Vatan uğruna can verenler
Baş üstünde taç olur
Kıymet bilen seğmene
Atam sözü andaç olur
Vatan bayrak yarışında
Koş da ilk ol seğmenim

(Seğmen Olacaklar) (4)
Seğmen başım büyüğüm
Sözünü hak bildiğim
Tembihle öğüdünü
Gönlüme sindirdiğim
Törem Türk Oğuz Töresi
Atam Oğuz Kağan
Atamı örnek aldım
Saygı görür büyüğüm 
Seğmenlik andı içtim
Sevilecek küçüğüm
Vatan uğruna başım
Bayrak uğruna kanım
Töre uğruna canım
Feda olsun
SEĞMENLİK UĞRUNA VARLIĞIM

(Seğmen Başı) (5)
Koç yiğidim zeybeğim
Oğuz boylu seğmenim
Saygın olsun büyüğüne
Elin vurmasın küçüğüne
Şal çekilen bu belin
Namerde eğilmesin
Cepkeninin kanatları
Örtsün muhtaç olanları
Başındaki kefiyen
Yiğitlik tacı olsun
Silahtaki kaman
Olur olmaz yere çıkmasın
Çıkartırsan düşmana
Hak etmeden dönmesin

Bileğin güçlü olsun Hem kılığın hem ruhun
Her halin seğmen olsun SEĞMENLİĞİN KUTLU OLSUN

 

Giriş Formu

Sitedeki Ziyaretçi Sayısı

Şu anda 1 konuk çevrimiçi